VIS

T e h n i č n i   p o d a t k i 

Ime: Vis

Naziv: Ekstra deviško oljčno olje

Certifikat: D.O.P. Tergeste (Z.O.P. - Zaščitena označba porekla)

Tip: monokultivar

Sorta: 100% belica - avtohtona sorta 

Leto: 2018

Obiranje: zadnjih deset dni oktobra 

Kategorija: srednje sadno 

Format: steklenice po 250 ml in 100 ml

K e m i j s k e   l a s t n o s t i 

Kislina: 0,18% 

Peroksidi: 5,1 meq O2

Skupno polifenoli: 488 mg / kg

Oleinska kislina: 73,32% + 3,07

P o d a t k i  o  p r o i z v o d n j i 

Lokacija: Boljunec (Bagnoli della Rosandra), Trst

Tla: fliš

Metoda gojenja: obrezovanje v obliki polikonične vaze

Fitosanitarno varstvo oljk: po potrebi so bili uporabljeni le izdelki z nizkim vplivom na okolje, ki so dovoljeni v ekološkem kmetijstvu.

Način obiranja: ročno s pomočjo baterijskih grabelj

Predelava: Olje je hladno stiskano, neprekinjena ekstrakcija s centrifugiranjem. Oljke se stiskajo na dan obiranja.

Skladiščenje olja: dekantacija v posodi iz nerjavečega jekla, olje ni filtrirano