LIBRA

T e h n i č n i   p o d a t k i 

Ime: Libra

Naziv: Ekstra deviško oljčno olje

Certifikat: D.O.P. Tergeste (Z.O.P. - Zaščitena označba porekla)

Tip: blend

Sorta: belica (avtohtona sorta), leccino, pendolino

Leto: 2018

Obiranje: zadnjih deset dni oktobra 

Kategorija: srednje sadno 

Format: steklenice po 500 ml in 100 ml

K e m i j s k e   l a s t n o s t i 

Kislina: 0,15% 

Peroksidi: 5,5 meq O2

Skupno polifenoli: 352 mg / kg

Oleinska kislina: 72,29% + 3,04

P o d a t k i  o  p r o i z v o d n j i 

Lokacija: Boljunec (Bagnoli della Rosandra), Trst

Tla: fliš

Metoda gojenja: obrezovanje v obliki polikonične vaze

Fitosanitarno varstvo oljk: po potrebi so bili uporabljeni le izdelki z nizkim vplivom na okolje, ki so dovoljeni v ekološkem kmetijstvu.

Način obiranja: ročno s pomočjo baterijskih grabelj

Predelava: Olje je hladno stiskano, neprekinjena ekstrakcija s centrifugiranjem. Oljke se stiskajo na dan obiranja.

Skladiščenje olja: dekantacija v posodi iz nerjavečega jekla, olje ni filtrirano